Middeleeuwen 16 juli 2024
 

Nieuws in de middeleeuwen

Nieuws uit de media zoals we die nu kennen bestond toen nog niet. Dit hoef ik niemand te vertellen. Iedereen weet dat. Maar hoe werd het  nieuws wel verspreid ?

De meeste nieuwtjes werden meestal mondeling doorverteld. De krant bestond nog niet want de meesten burgers konden nog niet lezen of schrijven. Nieuwtjes werden ook vaak verteld d.m.v. zingen. Er reisden op de hele wereld zangers rond die het nieuws op deze manier vertelden aan de mensen.

In de tijd van de middeleeuwen werd er met name geschreven in de kloosters doordat de monnikenSchrijvende monnik hoog opgeleid waren en dus wel konden schrijven. Zij schreven meestal de bijbel over en ook schreven ze de verhalen van de heiligen op.

Het verspreiden van nieuws gebeurde tijdens de middeleeuwen dus met name mondeling. Mensen die die het nieuws brachten waren met name mensen die de stad of het dorp toevallig aandeden zoals pelgrims, jongleurs, minstrelen en kooplieden. De ontmoetings plaats voor deze mensen was vooral de herberg. Dat was dus de aangewezen plek om nieuwtjes te horen.

Ook bestonden er omroepers die in dienst waren van het stadsbestuur. De omroepers maakten de besluiten van het bestuur aan de bevolking bekend. Dit gebeurde meestal voor het gemeentehuis. Voor het aanhoren van deze berichten werden de burgers meestal eerst uitgenodigd door de omroeper, klokgelui of door de kerk. Tijdens de kerkdienst werden er geboorten, huwelijken en ander nieuws bekend gemaakt.

De rondreizende kooplieden konden veel nieuws uit de verre streken mededelen. Dit nieuws werd voornamelijk op de markten verteld. JongleursMede door de kooplieden verspreide zich het nieuws in de middeleeuwen sneller dan je zou denken. Dit was meestal te danken aan de kooplieden, die er i.v.m. de invloed die het nieuws op hun zaken kon hebben.

Ook waren er de rondreizende speellieden. Hierbij moet je denken aan jongleurs, minstrelen en troubadours. Deze kon men al in de 8ste eeuw vinden. Zij zongen of vertelden de berichten die ze gehoord hadden. Zie ze maar als de journalisten van de middeleeuwen. Zij verspreiden het nieuws uit verre streken en zongen historische volksliederen waarin de heldendaden van tijdgenoten, nieuws over veldslagen en verdragen werden beschreven.

Tevens mag men in het verhaal van het nieuws de pelgrims niet vergeten. Duizenden pelgrims gingen op verre en lange reizen zoals reizen naar Jeruzalem en Rome. De pelgrims kregen vaak vrijgeleide door de vorsten. Dat de pelgrims van hun verre reizen een hoop nieuws hadden te vertellen is vanzelfsprekend.

     

 Pagina: 11/11 Vorige Vorige (10/11)     
Laatste nieuws
 
  Pageviews: 4767468